Betingelser & Vilkår Definitioner: Aftalens parter "Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Classic VW Parts afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. Classic VW Parts anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles. Produktinformation: På Classic VW Parts oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Classic VW Parts via info@classicvwparts.dk Priser: Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Bestilling: Præsentation af varer sammen med en pris på Classic VW Parts er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Classic VW Parts udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Classic VW Parts om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Classic VW Parts er først indgået, når Classic VW Parts ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud. Ved evt. restordrer forbeholder vi os ret til at levere varer af samme eller bedre kvalitet end den bestilte vare. Disse varer kan naturligvis returneres på lige fod med andre varer. Betaling: De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Classic VW Parts ( gælder dog ikke varer på specialordre, disse betales ved bestilling og her er ingen returret). Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen. Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til www.PostDanmark.dk overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til Køberen. Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber. Reklamation: Classic VW Parts yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Classic VW Parts i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Classic VW Parts inden 8 dage. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Ved evt. restordrer forbeholder vi os ret til at levere varer af samme eller bedre kvalitet end den bestilte vare. Disse varer kan naturligvis returneres på lige fod med andre varer. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Ansvarsfraskrivelse og garanti: Classic VW Parts har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Classic VW Parts's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Classic VW Parts. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Classic VW Parts's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Classic VW Parts afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber. Fortrydelsesret: Meddeler Kunden Classic VW Parts, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Classic VW Parts det modtagne beløb. Efter 14 dage pålægges et returgebyr på 30%. Efter 14 dage kan varer kun returneres efter særlig aftale. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge transportør som kan spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke. Vi afhenter IKKE pakker på posthus eller pakkeshop. Pakker SKAL sendes til vores firmaadresse. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder ikke varer afhentet i vor butik. Ved Reklamation bedes du returnere varen til vores firmaadresse for udredelse. Hvis reklamationen godkendes tilbagebetaler vi varens pris samt de fragtomkostninger du har haft i denne forbindelse. Vi kan bede om dokumentation for fragtomkostningerne. Forbehold for ændringer: Classic VW Parts forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer. Misbrug: Misbrug af Classic VW Parts kan medføre til politianmeldelse. Links: www.betaling.dk PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.forbrugersikkerhed.dk FDIH / Forbrugerrådet www.fs.dk Forbrugerstyrelsen www.net-tjek.dk Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker www.fbr.dk Forbrugerrådet www.fi.dk Forbrugerinformation